Kinder- en 

jongerencoaching

Kinder- en jongerencoach
Kinder- en jongerencoach

press to zoom
Kinder- en jongerencoach
Kinder- en jongerencoach

press to zoom
Kinder- en jongerencoach
Kinder- en jongerencoach

press to zoom
Kinder- en jongerencoach
Kinder- en jongerencoach

press to zoom
1/4
"Evelien is een enthousiaste en
gedreven coach.
In praktijk De Kanjer zorgt ze
voor een warme en veilige omgeving
waar kinderen kunnen openbloeien.
Ze kijkt naar hun talenten en
houdt rekening met de noden en
de behoeften
van kinderen."

Wanneer ouders en opvoeders voelen dat hun kind/puber niet meer in zijn of haar kracht kan staan, kan er beroep gedaan worden op Praktijk De Kanjer! De uitnodigende omgeving, zowel binnen als buiten de praktijk, biedt een goede basis om het kind te observeren en op zoek te gaan naar zijn talenten en interesses. Vanuit deze observaties wordt er mede aan de hand van spel aan de zorgvraag gewerkt. "Want wanneer je probeert te begrijpen wat een kind wilt zeggen door middel van zijn spel, heb je een belangrijk startpunt voor de verdere begeleiding."

 

Ook jongeren kunnen bij ons terecht als ze het gevoel hebben dat het opgroeien en hun weg naar volwassenheid niet steeds van een leien dakje loopt. Met behulp van verschillende materialen brengen we samen situaties, gevoelens en/of thema’s in beeld.

 

Werkwijze van de een-op-eenbegeleiding?

Allereerst vindt er een uitgebreid intakegesprek plaats waarin er samen met de ouder(s) en eventueel het kind of de jongere gezocht wordt naar de (hulp)vragen die er zijn. We zoeken samen naar de beste aanpak. 

 

Na dit intakegesprek wordt de coaching opgestart.

We willen dit op een ervaringsgerichte manier aanpakken. Weinig praten, maar vooral doen!

​Zonder de focus te leggen op de hulpvragen of de problemen werken we onrechtstreeks wel aan datgene wat de aandacht vraagt. Ons doel is om het kind of de jongere geleidelijk aan zelf de verandering van binnenuit laten ervaren en hen hierbij te ondersteunen in zijn of haar groei. 

 

​ We geloven er sterk in dat wanneer we focussen op de krachten in plaats van op de problemen, we kinderen en jongeren een sterke basis kunnen meegeven die hen zal helpen om krachtiger in het leven te staan. Binnen de praktijk wordt er daarom ook veel aandacht besteed aan het versterken van het zelfvertrouwen, emotioneel welzijn en veerkracht. 

 

Tijdens een coachingssessie wordt er 50 minuten individueel met het kind gewerkt. Nadien maken we nog even tijd om samen aan de ouder(s) terug te koppelen wat we deden, welke afspraken we maakten,...

 

Mogelijke thema’s waarrond coaching opgestart kan worden: ​

Schoolrijpheid;

Aandacht en concentratie;

Ontwikkelingsmoeilijkheden;

Sociaal-emotionele moeilijkheden (zelfbeeld, zelfvertrouwen, uiten van gevoelens, …);

Sociale vaardigheden;

Angsten (faalangst, stress, …);

Hoogsensitiviteit;

Familiale moeilijkheden (echtscheiding, verhuis, …);

...