1 op 1 begeleiding kind

"Evelien is een enthousiaste en
gedreven coach.
In praktijk De Kanjer zorgt ze
voor een warme en veilige omgeving
waar kinderen kunnen openbloeien.
Ze kijkt naar hun talenten en
houdt rekening met de noden en
de behoeften
van kinderen."

Wanneer ouders en opvoeders voelen dat hun kind niet meer in zijn kracht kan staan, kan er beroep gedaan worden op de praktijk. De uitnodigende omgeving, zowel binnen als buiten de praktijk, biedt een goede basis om het kind te observeren en op zoek te gaan naar zijn talenten en interesses. Vanuit deze observaties wordt er via spel aan de zorgvraag gewerkt. "Want wanneer je probeert te begrijpen wat een kind wilt zeggen door middel van zijn spel, heb je een belangrijk startpunt voor de verdere begeleiding."

Werkwijze van de een-op-eenbegeleiding?

Allereerst vindt er een uitgebreid intakegesprek plaats waarin er samen met de ouder(s) en eventueel het kind gezocht wordt naar de (hulp)vragen die vooraan liggen. Een goede afstemming tussen de wensen, de noden en de behoeften van alle betrokken partijen is hierin belangrijk. We bekijken samen wat de beste aanpak zou zijn.  

 

Na dit intakegesprek wordt de begeleiding opgestart. De begeleiding bestaat eruit om het kind terug op zijn weg te brengen die leidt tot ontwikkeling. We willen vanuit een ervaringsgerichte aanpak deze ‘coaching’ aanpakken. Weinig praten, maar vooral doen!

 Plezier beleven staat centraal. Zonder de focus te leggen op de hulpvragen of de problemen werken we onrechtstreeks wel aan datgene wat de aandacht vraagt. Het kind zal geleidelijk aan zelf de verandering van binnenuit gaan voelen en hierdoor terug sterker staan in zijn groei. Doorheen het traject worden ouders op de hoogte gehouden door middel van verslagen, foto's, filmpjes,...

Ook ouders en opvoeders kunnen bij De Kanjer terecht met individuele vragen en bezorgdheden over de ontwikkeling, de opvoeding en de begeleiding van hun kind. 

Met welke onderwerpen kunnen ouders contact opnemen? ​

Schoolrijpheid

Aandacht en concentratie

Opvoedingsvragen (slapen, eten, belonen en staffen, structuur)

Ontwikkelingsmoeilijkheden

Sociaal-emotionele moeilijkheden (zelfbeeld, zelfvertrouwen, uiten van gevoelens, …)

Sociale vaardigheden

Angsten (faalangst, stress, …)

Familiale moeilijkheden (echtscheiding, verhuis, …)

...

  • Instagram