Infoavonden voor ouders en opvoeders

Via boeken, de media,...  krijgen we meer en meer houvasten en inzichten over opvoeding en ontwikkeling. Maar worden deze ook echt vertaald naar een ondersteuning voor ouders, leerkrachten, zorgverleners en opvoeders? Via infoavonden en workshops willen we opvoeders mee ondersteunen zodat ze kinderen vanuit hun kracht kunnen helpen ontwikkelen.

Vanuit actuele, interessante thema's  en onderwerpen worden er op regelmatige tijdstippen infoavonden of workshops gegeven voor ouders, opvoeders, leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders,...  

De avond zal steeds bestaan uit een deeltje theorie en nadien proberen we deze theorie concreter te maken aan de hand van videomateriaal, casussen, verhalen, foto's en dergelijke. Tips om verder met het thema aan de slag te gaan, komen ook zeker aan bod.

Een infoavond duurt 2 uur en zal steeds doorgaan op een avond van 19.00u tot 21.00u. Hou de 'kalender' in de gaten voor nieuwe data en thema's. 

"Super interessante infoavond.
Geeft mij goesting
om aan het werk te gaan
met de nodige tips en info.
Je merkt aan alles dat Evelien
haar hart en ziel in deze praktijk
heeft gestoken."
  • Instagram