De groei naar volwassenheid... 

Kinderen zijn van nature echte ondernemers en onderzoekers. Ze zijn geboren om de wereld op hun tempo te ontdekken en te gaan exploreren. Ze laten zich leiden door datgene wat hen aantrekt, wat hen boeiend lijkt, wat hen interesseert. Hun nieuwsgierigheid is de grootste bron van groei in hun ontwikkeling.

 

We dienen actief aan de slag te gaan met de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. Wanneer we afstemmen op de interesses van kinderen zullen we hen kunnen prikkelen, laten groeien en dus ondersteunen in hun groei naar volwassenheid.  

 

Onze taak als opvoeder bestaat erin om kinderen en jongeren te begeleiden en te ondersteunen om zelf hun weg te vinden en te bewandelen. Inspelen op de noden en behoeften van kinderen is de taak van elke opvoeder want zo kan elk kind openbloeien en groeien naar die persoon die diep vanbinnen verscholen zit. Deze noden en behoeften leren zien, begrijpen en aanvoelen vormt de basis om samen op weg te gaan.

Als ouder, leerkracht, opvoeder merk je soms dat die ontwikkeling even vast kan komen te zitten. Het kind geraakt van zijn weg af, jij als ouder of leerkracht twijfelt over een juiste aanpak.

 

De Kanjer ondersteunt kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten en andere zorgcontexten om kinderen terug op hun pad te brengen. We begeleiden zodat iedereen terug kan geloven in zijn eigen krachten als kind of opvoeder. We geloven erin dat elk kind en elke volwassene de antwoorden in zich dragen. Wij helpen deze alleen terug naar de voorgrond te halen.

​Begeleiding vanuit krachten 

 

Te vaak willen we werken vanuit de belemmeringen van een kind of vanuit een etiquette dat ze kregen. We willen vaak de problemen wegwerken door daar maximaal op in te zetten.  Binnen De Kanjer zullen we immers op zoek gaan naar waar het kind net wel goed in is om zo de problemen aan te pakken. We vertrekken niet vanuit wat nog niet goed loopt maar wel vanuit de interesses en talenten van kinderen. 

 

Binnen onze ervaringsgerichte praktijk willen we de krachten van kinderen en jongeren (opnieuw) vrijmaken. Vanuit deze krachten kunnen kinderen het maximum uit hun omgeving halen en kunnen ze zichzelf (weer) in beweging zetten. We dienen bewust op zoek te gaan naar de krachten die in het kind verscholen zitten.

 

​Begeleiding vanuit het doen 

 

Kinderen en jongeren komen op hun weg naar volwassen worden soms uitdagingen tegen die hen even van hun weg doen afdwalen. Vaak vragen we aan kinderen om te praten en te vertellen wat er is. Binnen De Kanjer staat het samen beleven, doen, spelen, ontdekken, experimenteren, exploreren centraal. Spelen vormt de basis voor hoe kinderen leren en zich ontwikkelen.

 

Wij geloven er immers in dat wanneer het kind zelf kan kiezen wat hij op dat moment nodig heeft, hij zelf vooruitgang boekt in zijn ontwikkeling. We willen hen de kans geven om hun gevoelens en hun ervaringen te uiten via allerhande expressievormen. Hierbij schenken wij veel vertrouwen, spelen we mee en ontdekken samen waar het kind nood aan heeft om weer verder te kunnen.

 

Begeleiding met een hond
 

Dieren kunnen een hele belangrijke rol spelen in de begeleiding van kinderen in hun groei naar volwassenheid. Dieren kunnen hen de steun geven die ze nodig hebben.

 

Begeleiding met een dier of hond zet in op het doen en niet op het praten en vertellen over.  Honden kunnen kinderen helpen om zich veilig te voelen, om de omgeving samen te verkennen. Dieren geven kinderen onvoorwaardelijke liefde,  sociale steun, vertrouwen,... Een hond geeft onmiddelijk feedback. Het kind kan er zijn emoties bij delen: liefde, woede, angst, maar ook zijn grootste geheimen omdat het dier niets zal doorvertellen of oordelen. 

Begeleiding in een uitnodigende omgeving 
 

De open organisatievorm in de praktijk (ruimtes om te boetseren, schilderen, bouwen met kosteloos materiaal, snoezel in de snoezeltent, zich verkleden…) en evenzeer de natuur waar er gewandeld en gespeeld kan worden, is eigen aan de praktijk.

 

Door de open structuur waarbij de kinderen vrij mogen spelen en ‘leren’, zie je al snel welke kinderen waar toe aangetrokken worden, hoe ze zich bewegen in de praktijkruimte, waar ze voor kiezen, hoe ze contacten leggen,…  Daarnaast zie je ook welke kinderen op hindernissen botsen en waar deze hindernissen net zitten.