1/4

Ondersteuning

teams 

De wereld waarin we leven verandert razendsnel en vraagt aan het onderwijs en verschillende zorgcontexten om mee te evolueren. In deze maatschappij is het belangrijk om steeds opnieuw op zoek te gaan naar wat en hoe je de kwaliteit van de organisatie hoog houdt of verbetert. Scholen, kinderdagverblijven, crèches, buitenschoolse opvangen … willen immers steeds het beste voor de kinderen die zij begeleiden.

 

Als praktijk willen we opvoeders, teams en organisaties ondersteunen in hun verdere professionalisering. We willen mee nadenken over zorgen, vragen, dilemma’s,… die er heersen. 

Via workshops, infosessies, presentaties, interactieve sessies,... proberen we aan de vraag van de organisatie te voldoen. 

Mogelijke onderwerpen waarvoor teams beroep kunnen doen op de praktijk:

 het zorgbeleid in een organisatie

werken vanuit de kracht van kinderen

spelen en meespelen 

een rijk basismilieu

innerlijke ontwikkeling

innovaties

de rol van de opvoeder

...

of onderwerpen die de organisatie zelf aankaart.

© 2020 Praktijk De Kanjer!            

  • Instagram