Inspiratiemomenten voor 

teams 

1/4

De wereld waarin we leven verandert razendsnel en vraagt aan het onderwijs en verschillende zorgcontexten om mee te evolueren. In deze maatschappij is het belangrijk om steeds opnieuw op zoek te gaan naar wat en hoe je de kwaliteit van de organisatie hoog houdt of verbetert. Scholen, kinderdagverblijven, crèches, buitenschoolse opvangen, organisaties vanuit de bijzondere jeugdzorg… willen immers steeds het beste voor de kinderen en jongeren die zij begeleiden.

 

Als praktijk willen we opvoeders, teams en organisaties ondersteunen in hun verdere professionalisering. We willen mee nadenken over zorgen, vragen, en dilemma’s die er heersen. 

Aan de hand van interactieve infosessies en/of presentaties, proberen we aan de vraag van de organisatie te voldoen. 

Mogelijke onderwerpen waarvoor teams beroep kunnen doen op de praktijk:

 het zorgbeleid in een organisatie;

werken vanuit de kracht van kinderen;

spelen en meespelen; 

Hoogsensitiviteit in de klas/groep

een rijk basismilieu;

innerlijke ontwikkeling;

innovaties;

de rol van de opvoeder;

...

of onderwerpen die de organisatie zelf aankaart.